• /´ænθrə¸sait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Antraxit

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  antraxit
  anthracite hard coal
  than antraxit cứng
  than gầy

  Địa chất

  antraxit, than antraxit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X