• Thông dụng

  Danh từ

  Than đá
  ( số nhiều) viên than đá

  Ngoại động từ

  Cho (tàu) ăn than; tiếp tế than cho
  to coal a ship
  cho tàu ăn than

  Nội động từ

  Ăn than, lấy than
  ships coal at a port
  tàu ăn than ở cảng

  Cấu trúc từ

  to blow the coals
  đổ thêm dầu vào lửa
  To carry coals to Newcastle

  Xem carry

  To haul (call, rake, drag) somebody over the coals
  Xỉ vả ai, mắng nhiếc ai
  to heap coals of fire on someone's head
  lấy ơn trả oán, lấy thiện trả ác

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  than đá

  Cơ - Điện tử

  Than, than đá

  Hóa học & vật liệu

  cục đông

  Kỹ thuật chung

  lấy than
  than đá

  Giải thích EN: This rock when burned as fuel. Coal was once the main type of fuel in all industrial countries, and it is still widely used as a source of energy for electric power plants. It is also the source of coke, which is used in the manufacture of iron and steel. (Froman Old English word for this substance.).

  Giải thích VN: Loại đá có thể đốt như nhiên liệu. Than đá đã từng là loại nhiên liệu chính ở tất cả các nước công nghiệp, và hiện nay nó vẫn là nguồn năng lượng cho các nhà máy điện. Nó cũng là một nguồn cung cấp than cốc dùng để luyện thép và kim loại.(Theo từ Tiêng Anh cổ của loại vật chất này).

  Địa chất

  than

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X