• /¸ænti´kwa:k/

  Điện lạnh

  phản quac
  quark-antiquark system
  hệ quac-phản quac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X