• /´ænti¸kweit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Làm cho thành cổ
  Làm cho không hợp thời
  Bỏ không dùng vì không hợp thời
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X