• /´ænti¸kweitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cổ, cổ xưa, cũ kỹ
  Không hợp thời

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X