• /¸ænti¸revə´lu:ʃənəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Phản cách mạng
  antirevolutionary propaganda
  sự tuyên truyền phản cách mạng
  to be accused of having taken part in an antirevolutionary organization,
  bị kết tội tham gia tổ chức phản cách mạng
  Danh từ
  Kẻ phản cách mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X