• /ˌprɒpəˈgændə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tuyên truyền
  Tư tưởng được tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền, tin tuyên truyền, thuyết được tuyên truyền...
  spreading propaganda against the state
  Sự phổ biến các tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước
  Cơ quan tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền
  to set up a propaganda for...
  lập nên cơ quan tuyên truyền cho...
  (tôn giáo) ( the propaganda) giáo đoàn truyền giáo (như) the Congregation of the Propaganda

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự tuyên truyền

  Kinh tế

  hành động tuyên truyền
  hoạt động tuyên truyền
  tuyên truyền
  public information and propaganda
  quảng cáo tuyên truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X