• /ˈæpɪˌtaɪzər/

  Thông dụng

  Cách viết khác appetiser

  Danh từ

  Rượu khai vị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) món ăn khai vị
  Cái kích thích cho sự thèm ăn, cái làm cho ăn ngon miệng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  rượu khai vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X