• /ə´prɔksimətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xấp xỉ, gần đúng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gần đúng
  approximative method
  phương pháp gần đúng
  approximative method of frame design
  phương pháp tính khung gần đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X