• /a:´bitrəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân xử; sự quyết định của trọng tài
  Sự quyết đoán

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phán quyết của trọng tài
  sự (quyết định của) trọng tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X