• /´a:kətʃə/

  Xây dựng

  chuỗi quấn trang trí
  dãy cung cuốn

  Giải thích EN: A blind arcade. Giải thích VN: Một kiểu dãy cuốn cửa vòm giả.

  dãy cuốn thu nhỏ

  Giải thích EN: A small arcade. Giải thích VN: Một dãy cuốn thu nhỏ.

  dãy cuốn trang trí
  trang trí kiểu vòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X