• /a:´keid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường có mái vòm
  (kiến trúc) dãy cuốn

  khu vực : video arcade (khu vực chơi điện tử)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chuỗi cuốn
  blank arcade
  chuỗi cuốn rỗng
  blank arcade
  chuỗi cuốn trang trí
  blind arcade
  chuỗi cuốn giả
  interlacing arcade
  chuỗi cuốn giao nhau
  cửa vòm cuốn
  dãy cuốn

  Giải thích EN: A row of arches supported by columns.

  Giải thích VN: Một hàng các khung vòm hình cung được đỡ bởi các cột.

  blank arcade
  dãy cuốn giả
  blind arcade
  dãy cuốn giả
  đường có mái vòm
  hành lang/đường dưới mái vòm
  hành lang cuốn

  Giải thích EN: A covered walkway lined with such arches on one or both sides.

  Giải thích VN: Một lối đi đươc che bởi mái vòm một bên hay cả hai bên.

  Kỹ thuật chung

  cửa cuốn

  Kinh tế

  dãy mái vòm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X