• /¸a:ki´ɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khảo cổ học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khảo cổ học
  architectural archaeology
  khảo cổ học kiến trúc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X