• /´a:tfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính xảo quyệt, sự lắm mưu mẹo; sự tinh ranh
  Sự khéo léo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X