• /gail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lừa đảo, sự lừa gạt; mưu mẹo, thủ đoạn, xảo trá
  to take something from somebody by guile
  lừa ai lấy vật gì
  a man full of guile
  con người xảo trá lắm mưu mẹo


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X