• /ə´sendiη/

  Xây dựng

  từ dưới lên

  Kỹ thuật chung

  tăng
  ascending condition
  điều kiện dây chuyền tăng
  ascending condition
  điều kiện dây truyền tăng
  ascending key
  phím thứ tự tăng dần
  ascending power series
  chuỗi lũy thừa tăng
  Sort Ascending
  sắp xếp tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X