• /ˈsɪəriz/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều không đổi

  Loạt, dãy, chuỗi, đợt
  series of stamp
  một đợt phát hành tem
  in series
  theo từng đợt nối tiếp nhau
  (địa lý,địa chất) thống, hệ (địa tầng)
  (hoá học) nhóm cùng gốc
  (toán học) cấp số; chuỗi
  arithmetical series
  cấp số cộng
  geometrical series
  cấp số nhân
  in series
  (điện học) mắc nối tiếp
  (động vật học) nhóm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chuỗi

  Cơ - Điện tử

  Loạt sản phẩm, dãy, chuỗi

  Cơ khí & công trình

  cách ghép nối tiếp

  Ô tô

  nối tiếp (mạch điện)

  Toán & tin

  chuỗi, loạt
  series of derived groups
  dãy các nhóm dẫn suất
  series of increasing powers
  chuỗi luỹ thừa tăng
  series of variable terms
  chuỗi các từ biến thiên
  absolutely (conditionally) convergent series
  chuỗi hội tụ tuyệt đối (có điều kiện)
  absolutely summable series
  chuỗi khả tổng tuyệt đối
  alternate series
  chuỗi đan dấu
  arithmetic series of higher order
  chuỗi số học cấp cao, cấp số cộng cấp cao
  ascending power series
  chuỗi luỹ thừa tăng
  asymptotic series
  (giải tích ) chuỗi tiệm cận
  autoregressive series
  chuỗi tự hồi quy
  binomial series
  chuỗi nhị thức
  boundedly convergent series
  chuỗi hội tụ bị chặn
  characteristic series
  dãy đặc trưng
  chief series
  dãy chính
  composition series
  chuỗi hợp thành
  conjugate series
  chuỗi liên hợp
  convergent series
  chuỗi hội tụ
  derived series
  chuỗi dẫn suất
  diagonal series
  dãy chéo
  discount series
  chuỗi chiết khấu
  divergent series
  chuỗi phân kỳ
  dominant series
  chuỗi trội
  double power series
  chuỗi luỹ thừa kép
  enveloping series
  chuỗi bao
  exponential series
  (giải tích ) chuỗi luỹ thừa
  factorial series
  (giải tích ) chuỗi giai thừa
  Farey series of order n.
  chuỗi Farây cấp n
  finite series
  chuỗi hữu hạn
  formal power series
  chuỗi luỹ thừa hình thức
  Fourier series
  chuỗi Furiê
  gap series
  (giải tích ) chuỗi hổng
  geomatric series
  cấp số nhân
  harmonic series
  chuỗi điều hoà
  hypergeometric series
  chuỗi siêu bội
  index series of a group
  dãy chỉ số của một nhóm
  infinite series
  chuỗi vô hạn
  interpolation series
  (giải tích ) chuỗi nội suy
  invariant series
  (đại số ) chuỗi bất biến
  iterated series
  chuỗi lặp
  lacunar(y) series
  chuỗi hổng
  Laurent series
  chuỗi Lôrăng
  majorant series
  chuỗi trội
  non-convergent series
  chuỗi không hội tụ
  normal series
  dãy chuẩn tắc
  oscillating series
  chuỗi dao động
  permanently convergent series
  chuỗi hội tụ khắp nơi
  positive series
  chuỗi dương
  power series
  chuỗi luỹ thừa
  properly divergent series
  chuỗi thực sự phân kỳ
  random series
  chuỗi ngẫu nhiên
  repeated series
  chuỗi lặp
  semiconvergent series
  chuỗi nửa hội tụ
  sine series
  chuỗi sin
  singular series
  chuỗi kỳ dị
  steaduly convergent series
  chuỗi hội tụ vững
  temporal series
  chuỗi thời gian
  time series
  (thống kê ) chuỗi thời gian
  trigonometric series
  chuỗi lượng giác

  Điện

  dẫy
  dòng điện chính
  mắc nối tiếp (mạch điện)

  Kỹ thuật chung

  bộ
  dãy
  dãy kết cấu
  đoàn
  đợt
  được mắc nối tiếp
  nhóm
  index series of a group
  dãy chỉ số của một nhóm
  selected data series
  nhóm dữ liệu được lựa chọn
  series of derived groups
  chuỗi các nhóm dẫn suất
  loại
  loại kết cấu
  loạt
  carboniferous series
  loạt chứa than
  chesterian series
  loạt Chesteri
  connected series of assays
  loạt thử nối tiếp
  data series
  loạt số liệu
  edit series
  thảo loạt
  geological series
  loạt địa chất
  irregular series
  loạt bất thường
  oil-bearing series
  loạt chứa dầu
  productive series
  loạt chứa sản phẩm
  series connection
  lắp ráp hàng loạt
  series connection
  loạt nối tiếp
  series connection
  ghép hàng loạt
  series firing
  loạt bắn
  series formula
  loạt công chức
  series in
  loạt trong
  series manufacturing
  sự sản xuất (hàng) loạt
  series of strata
  loạt đại tầng
  series parallel firing
  bắn từng loạt ngắn
  series production
  sản xuất hàng loạt
  time series
  loạt thời gian
  visean series
  loạt Vise
  nối tiếp
  connect in series
  đấu nối tiếp
  connect in series
  mắc nối tiếp
  connected in series
  được mắc nối tiếp
  connected in series
  mạch đấu nối tiếp
  connected series of assays
  loạt thử nối tiếp
  connection in series
  mắc nối tiếp
  connection in series
  sự ghép nối tiếp
  equivalent series resistance
  điện trở nối tiếp tương đương
  generator, series
  máy phát điện nối tiếp
  in series
  được mắc nối tiếp
  in-series
  ghép nối tiếp
  in-series
  mắc nối tiếp
  in-series connection
  lắp nối tiếp
  in-series connection
  mắc nối tiếp
  multiple series connection
  nối song song-nối tiếp
  power series
  sự phát triển nối tiếp
  reluctances in series
  từ trở mắc nối tiếp
  series (wound) motor
  động cơ kích từ nối tiếp
  series aircuit
  mạch nối tiếp
  series aircuit
  sự mắc nối tiếp
  series arrangement
  lắp nối tiếp
  series arrangement
  mạch nối tiếp
  series arrangement
  mắc nối tiếp
  series arrangement
  sự bố trí nối tiếp
  series arrangement
  sự mắc nối tiếp
  series arrangement
  sự nối nối tiếp
  series capacitance
  điện dung nối tiếp
  series capacitor
  tụ điện (mắc) nối tiếp
  series capacitor
  tụ điện nối tiếp
  series capacitor
  tụ mắc nối tiếp
  series cell
  bình điện nối tiếp
  series circuit
  mạch nối tiếp
  series circuit
  mạch điện nối tiếp
  series collector resistance
  điện trở colectơ nối tiếp
  series compensation
  bù nối tiếp
  series compensation
  sự bù nối tiếp
  series connected
  mạch đấu nối tiếp
  series connection
  cách mắc nối tiếp (điện)
  series connection
  loạt nối tiếp
  series connection
  ghép nối tiếp
  series connection
  mạch nối tiếp
  series connection
  mắc nối tiếp
  series connection
  sự đấu nối tiếp
  series connection
  sự kết nối tiếp
  series connection
  sự mắc nối tiếp
  series connection
  sự mắc nối tiếp (mạch)
  series connection
  sự nối nối tiếp
  series connection
  sự nối tiếp
  series converter
  bộ biến đổi nối tiếp
  series dynamo
  đynamô kích từ nối tiếp
  series dynamo
  đynamô quấn dây nối tiếp
  series excitation
  kích thích nối tiếp
  series excitation
  sự kích thích nối tiếp
  series excitation
  sự kích từ nối tiếp
  series feed
  sự cấp điện nối tiếp
  series feed
  sự cung cấp nối tiếp
  series feedback
  sự hồi tiếp (âm) nối tiếp
  series generator
  máy phát (điện) kiểu kích từ nối tiếp
  series generator
  máy phát điện nối tiếp
  series loading
  sự tải nối tiếp
  series mode signal
  tín hiệu chế độ nối tiếp
  series motor
  động cơ nối tiếp
  series multiple
  đa ổ cắm nối tiếp (ở bảng chuyển mạch)
  series network
  mạng nối tiếp
  series parallel
  nối tiếp song song
  series pass power transistor
  tranzito công xuất chuyển nối tiếp
  series pass transistor
  tranzito mắc nối tiếp
  series pipe still
  nồi cất ống nối tiếp
  series reactance
  điện kháng mắc nối tiếp
  series reactance
  điện kháng nối tiếp
  series reactor
  bộ điện kháng nối tiếp
  series regulation
  sự điều chỉnh nối tiếp
  series regulator
  bộ điều chỉnh nối tiếp
  series relay
  rơle nối tiếp
  series reliability
  điều kiện nối tiếp liên động
  series resistance
  điện trở nối tiếp
  series resonance
  cộng hưởng nối tiếp
  series resonance
  sự cộng hưởng nối tiếp
  series resonance circuit
  mạch cộng hưởng nối tiếp
  series resonant circuit
  mạch cộng hưởng nối tiếp
  series slot coupling
  ghép khe nối tiếp
  series slot coupling
  sự ghép khe nối tiếp
  series starter
  bộ khởi động nối tiếp
  series switch
  cầu dao nối tiếp
  series system
  hệ nối tiếp
  series T junction
  khớp nối chữ T nối tiếp
  series transformer
  máy biến áp nối tiếp
  series trip
  bộ cắt mạch nối tiếp
  series trip
  thiết bị nhả nối tiếp
  series welding
  sự hàn nối tiếp
  series winding
  cuộn dây nối tiếp
  series winding
  cuộn nối tiếp (trong biến áp tự ngẫu)
  series winding
  sự quấn dây nối tiếp
  series-connected
  được mắc nối tiếp
  series-connected
  mắc nối tiếp
  series-connected resistance
  điện trở mắc nối tiếp
  series-excited machine
  máy kích từ nối tiếp
  series-excited machine
  máy quấn dây nối tiếp
  series-fed vertical antenna
  ăng ten đứng tiếp sóng nối tiếp
  series-parallel
  nối tiếp-song song
  series-parallel circuit
  mạch nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  mắc nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  phương pháp đấu nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  sự mắc nối tiếp-song song
  series-parallel control
  điều khiển nối tiếp-song song (động cơ)
  series-parallel converter
  bộ đổi nối tiếp-song song
  series-parallel starting
  mở máy nối tiếp-song song
  series-parallel switch
  chuyển mạch nối tiếp-song song
  series-regulated power supply
  nguồn điện điều chỉnh nối tiếp
  series-turned circuit
  mạch điều hưởng nối tiếp
  series-wound dynamo
  đynamô kích thước nối tiếp
  series-wound dynamo
  đynamô quấn dây nối tiếp
  series-wound generator
  máy phát điện nối tiếp
  series-wound machine
  máy kích từ nối tiếp
  series-wound machine
  máy quấn dây nối tiếp
  series-wound motor
  động cơ nối tiếp
  series/parallel connection
  dấu dây nối tiếp/song song
  series/parallel control
  điều chỉnh nối tiếp/song song
  switched in series
  dấu nối tiếp
  tập

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X