• /¸æsə´teinmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự biết chắc, sự thấy chắc; sự xác định; sự tìm hiểu chắc chắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  find , finding , strike

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X