• /ˈfaɪndɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tìm ra, sự khám phá; sự phát hiện; sự phát minh
  Vật tìm thấy; điều khám phá, tài liệu phát hiện; vật bắt được
  "finding's keeping" is a scoundrel's motto
  "của vào tay ai là của người đó" là khẩu hiệu của kẻ vô lại
  (pháp lý) sự tuyên án
  ( số nhiều) đồ nghề và nguyên liệu của thợ thủ công

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tìm

  Kinh tế

  sự tìm tòi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X