• /əs´kripʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ tại, sự đổ cho
  Sự gán cho, sự quy cho
  (tôn giáo) lời tán tụng Chúa (sau bài giảng kinh)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X