• /ə'sesə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người định giá (tài sản...) để đánh thuế
  (pháp lý) viên hội thẩm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bổ thuế viên
  chuyên viên tính toán (tổn thất bảo hiểm)
  cố vấn
  người đánh giá (tài sản, thu nhập)
  người định mức thuế
  người tính giá
  nhân viên bổ thuế
  phụ tá
  trợ lý
  trợ tá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X