• /ə´souʃiətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên tưởng
  Kết hợp, liên hợp, liên kết; liên đới
  associative algebra
  đại số kết hợp
  associative law
  luật kết hợp
  associative relation
  liên hệ kết hợp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kết hợp

  Kỹ thuật chung

  kết hợp
  liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X