• /æs´tigmə¸tizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chứng loạn thị

  Y học

  loạn thị
  corneal astigmatism
  loạn thị giác
  physiological astigmatism
  loạn thị sinh lý

  Điện lạnh

  tính astim
  tính loạn thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X