• /,fiziə'lɔdʒikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác physiologic

  Tính từ

  (thuộc) sinh lý học; (thuộc) các chức năng của thân thể
  physiological research
  sự nghiên cứu sinh lý học
  the physiological effects of space travel
  các ảnh hưởng về sinh lý của chuyến du hành vũ trụ

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc sinh lý học

  Kỹ thuật chung

  sinh lý học
  physiological energy
  năng lượng sinh lý học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X