• /¸æstrə´nɔmik/

  Thông dụng

  Cách viết khác astronomical

  Tính từ
  (thuộc) thiên văn, (thuộc) thiên văn học
  astronomic telescope
  kính thiên văn
  Vô cùng to lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X