• /¸æstrə´nɔmikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác astronomic

  Như astronomic

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc thiên văn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  insignificant , small

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X