• Thông dụng

  Thành Ngữ

  at the time
  vào m?t lúc nào dó, vào m?t th?i gian nào dó (trong quá kh?)

  Xem thêm time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X