• /¸ɔ:kʃə´niə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều khiển đấu giá
  Người dẫn chương trình đấu giá
  Người đấu giá

  Nội động từ

  Phụ trách việc bán đấu giá, điều khiển việc bán đấu giá

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người gọi giá (trong một cuộc đấu giá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X