• (đổi hướng từ Auditor's)
  /'ɔ:ditə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người kiểm tra sổ sách, kiểm toán viên
  Người nghe, thính giả
  Người đánh giá chất lượng (ISO)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thính giả

  Đo lường & điều khiển

  người kiểm toán

  Kỹ thuật chung

  người kiểm tra

  Kinh tế

  chuyên viên kiểm toán
  người kiểm tra (sổ sách)

  Tiêu chuẩn chất lượng

  chuyên gia đánh giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X