• BrE & NAmE /ə,veɪlə'bɪləti/

  Thông dụng

  Cách viết khác availableness

  Danh từ

  Tính sẵn sàng để dùng, tính có thể dùng được
  Sự có thể kiếm được, sự có thể mua được, sự có thể có được
  Sự có hiệu lực, sự có giá trị
  Tính có lợi, tính ích lợi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự có giá trị

  Toán & tin

  tính sẵn dùng

  Điện

  khả năng huy động
  độ khả dụng
  độ sẵn sàng

  Điện lạnh

  sự sẵn sàng

  Kỹ thuật chung

  có hiệu lực

  Kinh tế

  sự có hiệu lực
  sự hữu hiệu
  tình trạng sẵn có hàng
  tình trạng hàng hóa sẵn có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X