• (đổi hướng từ Axed)

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái rìu

  Động từ

  Chặt bỏ

  Cách viết khác ax

  Như ax

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chặt bằng rìu

  Kỹ thuật chung

  cái rìu

  Kinh tế

  cắt bớt
  cắt giảm
  giảm bớt (khoản chi)
  giản bớt

  Địa chất

  cái rìu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X