• /¸eiziə´trɔpik/

  Hóa học & vật liệu

  đồng sôi
  azeotropic distillation
  chưng cất đồng sôi

  Điện lạnh

  đẳng phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X