• /bi:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .Bs, B's

  Mẫu tự thứ hai trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  (âm nhạc) xi
  Người thứ hai; vật thứ hai (trong giả thuyết)
  (âm nhạc) xi giáng
  (đùa cợt) con rệp
  B-road
  đường loại B, hẹp và kém quan trọng hơn đường loại A
  not to know B from a bull's foot (from a broom-stick, from a buffalo foot)
  không biết gì cả, dốt đặc cán mai
  Viết tắt
  Chào đời ( born)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X