• /blɔb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giọt nước
  Viên tròn
  Đốm màu
  (thể dục,thể thao) điểm không ( crikê)
  on the blob
  (từ lóng) bằng miệng, vấn đáp

  Toán & tin

  Binary Large Object

  Giải thích VN: Là kiểu dữ liệu của một cột trong bảng RDBMS, có thể lưu ảnh lớn hoặc dữ liệu văn bảng như những thuộc tính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X