• /'bækʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hỗ trợ
  back-up services
  các dịch vụ hỗ trợ
  Sự dự trữ
  a back-up disc
  một dĩa sao lưu (máy vi tính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X