• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  mạng lưới dịch vụ (trong nhà)
  phương tiện (phục vụ) công cộng

  Kinh tế

  các dịch vụ
  billable services
  các dịch vụ phải trả tiền
  collateral services
  các dịch vụ phụ thêm
  commercial services
  các dịch vụ thương mại
  consumer services
  các dịch vụ tiêu dùng
  out-of-home media services
  hãng các dịch vụ thông tin đại chúng ngoài trời
  professional services
  các dịch vụ nghề nghiệp
  public utility services
  các dịch vụ công ích
  related services
  các dịch vụ có liên quan
  services to trade
  các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
  supply services
  các dịch vụ cung ứng
  ngành dịch vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X