• /¸bækwə´deiʃən/

  Kinh tế

  phí bù hoãn bán
  phí hoãn giao (chứng khoán)
  tiền bù khoản bán
  tiền chênh lệch giá xuống

  Chứng khoán

  Lý thuyết Backwardation
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X