• Thông dụng

  Danh từ

  Món nợ không có khả năng hoàn lại

  Giao thông & vận tải

  nợ khó đòi

  Kinh tế

  nợ khê
  nợ khó đòi
  nợ thối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X