• Kinh tế

    số dư nợ
    số tiền còn thiếu (của bảng cân đối)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X