• Kinh tế

  quỹ tiền mặt
  số dư quỹ
  số tiền còn lại trong két
  tiền mặt còn lại đang giữ
  tiền mặt sẵn có (để thanh toán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X