• /bə´næliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất tầm thường; tính chất sáo rỗng, tính chất vô vị
  Điều tầm thường; câu nói sáo rỗng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X