• /´tʃestnʌt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây hạt dẻ
  Hạt dẻ
  Màu nâu hạt dẻ
  Ngựa màu hạt dẻ
  Chuyện cũ rích
  That's a chestnut
  Chuyện cũ rích rồi; người ta biết tỏng cái đó rồi
  to pull someone's chestnut out of the fire
  (tục ngữ) bị ai xúi dại ăn cứt gà

  Tính từ

  (có) màu nâu hạt dẻ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cây hạt dẻ
  có màu hạt dẻ
  hạt dẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bay , brown , horse , joke , sorrel , tree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X