• /´ba:n¸dɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cửa nhà kho
  as big as a barn-door
  to như cửa nhà kho
  not able to hit a barn-door
  bắn tồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X