• /´beis¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vạch ranh giới

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  đường dây gốc

  Kỹ thuật chung

  đường cơ sở

  Giải thích VN: Trong in ấn, đây là mức thấp nhất mà các ký tự đạt tới (không kể phần thấp của ký tự). Ví dụ đường cơ sở của một dòng văn bản là mức thấp nhất của các chữ a và x, không kể các điểm thất nhất của chữ p và q.

  baseline break
  ngắt đường cơ sở
  long baseline system
  hệ đường cơ sở dài
  đường gốc
  đường kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X