• /´beiθɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ sâu, vực thẳm
  the bathos of stupidity
  sự ngu đần tột bực
  (văn học) sự tầm thường; sự rơi tõm từ chỗ trang nghiêm đến chỗ lố bịch (lối hành văn)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chỗ sâu

  Kỹ thuật chung

  vực thẳm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X