• /¸ænti´klaimæks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạ xuống từ cực điểm; sự giảm xuống
  Vật thêm vào làm giảm tác dụng
  (văn học) phép thoái dần

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự hạ xuống đột ngột
  sụt giảm (thị trường chứng khoán...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  climax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X