• /bæts/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điên; khùng; điên khùng
  to have bats in the belfry
  điên rồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X