• /bɔ:k/

  Thông dụng

  Cách viết khác balk

  Như balk

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thót vỉa

  Xây dựng

  dầm dọc (cầu)
  gỗ đẽo thô

  Kỹ thuật chung

  dầm
  dầm dọc
  gỗ tròn
  vật liệu gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X