• /bɔ:k/

  Thông dụng

  Cách viết khác baulk

  Danh từ

  Vật chướng ngại; sự cản trở
  Dải đất chừa ra không cày
  Xà nhà
  to make a balk of good ground
  bỏ lỡ mất, cơ hội tốt

  Ngoại động từ

  Làm thất bại, làm hỏng; ngăn trở
  to balk someone's plans
  làm hỏng kế hoạch của ai
  Bỏ lỡ, bỏ qua (cơ hội, dịp may...)
  Sao lãng, lẩn tránh (công việc, vấn đề...)
  Chê, không chịu ăn (một thứ đồ ăn)
  Làm cho nản chí
  Làm cho giật mình

  Nội động từ

  Dở chứng bất kham, dở chứng không chịu đi (ngựa)
  Chùn lại, lùi lại, do dự
  to balk at a difficulty
  chùn bước trước khó khăn;
  to balk at the work
  ngần ngại trước công việc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gỗ súc
  gỗ thanh

  Kỹ thuật chung

  dầm dọc
  rầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X