• Thông dụng

  Thành Ngữ

  be/lay oneself (wide) open to sth
  ?ng x? th? nào d? d? b? ch? trích..

  Xem thêm open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X